Cím: H-3950 Sárospatak, Eötvös út 7.; Tel.: +36 47 / 513 000

Nemzetközi stratégia

Utolsó módosítás dátuma : 2020. március 08.

A SÁROSPATAKI COMENIUS CAMPUS BEMUTATÁSA

A SCC fő célkitűzése – különösen az ország északkeleti régiója számára – az értelmiségi hivatást vállaló, elmélyült elméleti és korszerű gyakorlati felkészültséggel rendelkező pedagógusok képzése. A Campusra jelentkező hallgatók nappali és levelező tagozaton a pedagógusképzési terület (csecsemő- és kisgyermeknevelő, gyógypedagógus, óvodapedagógus és tanító alapszakok a Pedagógiai Kar gondozásában) mellett programtervező informatika (Természettudományi Kar képzése), valamint szőlész-borász mérnöki (Agrárképzési és Vidékfejlesztési Kar) szakokon is szerezhetnek diplomát. Ezek mellett a felsőoktatási szakképzés több területén bővíthetik ismereteiket (programtervező informatika – TTK; szőlész-borász – AVK; turizmus-vendéglátás – GTK), szerezhetnek szakképesítést, a pedagógus diplomával rendelkező érdeklődők pedig szakirányú továbbképzéseken, szakvizsgára felkészítő képzéseken vehetnek részt.

A Campus nemzetközi kapcsolatai főként a pedagógusképzéshez tartoznak. Centralizált formában a külföldre irányuló hallgatói és oktatói mobilitás többnyire az ERASMUS program keretében valósul meg, de van lehetőség hallgatóink és oktatóink számára Campus Hungary vagy CEEPUS ösztöndíj elnyerésére is.


Az Erasmus program kínálatát oktatóink és hallgatóink is szívesen veszik igénybe.

A lengyelországi Krosno-ban működő Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa pedagógiai főiskolájával 2004-ben kezdődött kapcsolatfelvételünk, azóta rendszeresen részt veszünk egymás rendezvényein. Közös konferenciákat szervezünk, oktatóink kölcsönösen publikálnak tanulmánykötetekben, hallgatóink pedig (oktatói mentorálással) éves rendszerességgel részt vesznek és fellépnek az egyetem nemzetközi kulturális diákfesztiválján. A 2019-ben 20. évfordulóját ünneplő intézmény Campusunknak megtisztelő kiválósági díjat (International Partner of Excellence) adományozott a tartós és tartalmas nemzetközi partnerség elismeréseként.

Hosszú évekre visszamenőleg jó szakmai kapcsolatot ápolunk a határon túli magyarságnak földrajzi közelségünkben található felsőoktatási intézményeivel, kiemelten a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával (Beregszász, Kárpátalja). Elsősorban intézménylátogatások, kölcsönös információcsere, konferenciákon való részvétel, valamint hallgatói mobilitás jellemzi e kapcsolatokat.


A CEEPUS program keretében az Angel Kanchev University (Ruse, Bulgária) valamint az Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká Fakulta (Olmütz, Cseh Köztársaság) intézményekhez fűződik kapcsolatunk, de az ukrajnai Slavyanski Állami Pedagógiai Egyetem (Славянский государственный педагогичес) Pedagógiai Főiskolai Karával is együttműködési szándéknyilatkozat született.


Nyelvoktatás: A nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatók számára 4 féléven keresztül, heti 4 órában kritérium tantárgyként kötelező az idegen nyelv tanulása.

Az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusa havi rendszerességgel Origó nyelvvizsgát szervez. Írásbeli vizsgára a vizsganaptárban meghirdetett összes nyelvre, szóbeli vizsgára angol és német nyelvre várjuk a jelentkezéseket.


Stratégia: Nyitás szükséges a nemzetköziesítés további színterei felé is: a CEEPUS és a Campus Hungary által biztosított külhoni tanulmányok számunkra eddig kiaknázatlan lehetőségeket rejtenek magukban. Ösztönözni szükséges mindkét irányból a hallgatói mobilitást, növelni a profilazonos fogadóintézmények számát (pl. Belgium, Törökország, Dánia), valamint támogatni az oktatói nyelvtudás karbantartását és az idegen nyelven tanítás hajlandóságát. Sárospatak speciális geográfiai adottságai okán kitüntetett figyelmet érdemel a határon túli magyarság anyaországgal való kapcsolata (Felvidék, Erdély, Kárpátalja). Nem csupán a vezetők személyes kapcsolattartása és kölcsönös látogatása a cél a jövőben, hanem konkrét együttműködési szerződések kötése is. E vonatkozásban elsősorban a magyar nyelvű részképzések biztosítása lehet feladatunk, de a mobilitás mellett a határon túli magyarság alapszakjaink és egyéb képzéseink iránti érdeklődésének felkeltése is hangsúlyos beiskolázási szempontként kezelendő a jövőben.

Tevékenységünkről rendszeresen hírt adunk mind az egyetem, mind a campus honlapján.


Rendszeres programjaink:

  • az egyetemre Fulbright ösztöndíjjal érkező vendégprofesszor fogadása egy hétre;

  • oktatói képviselet és aktív részvétel az egyetem nemzetközi napjainak rendezvényein;

  • az oktatók idegen nyelvtanulásának illetve szinten tartásának és fejlesztésének ösztönzése;

  • az idegen nyelvű szakirodalom egy-egy szeletének kötelező irodalomként való megjelenése a magyar nyelvű képzés tanegységeiben, az oktatói személyes tanítási programokban;

  • az idegen nyelvű tantárgykínálat bővítése;

  • a Pedagógiai Tervek Tára c. gyűjtemény (útmutatókat, előadásokat óvodai és általános iskolai óra-, feladat-, projekt- és foglalkozásterveket tartalmaz) egy részének nemzetköziesítése, idegen nyelven való megjelentetése, partnerintézményeink bevonása a gyűjtemény fejlesztésébe, interkulturális tervek készítése hallgatói együttműködéssel;

  • a munkaerőpiac kihívásaira való reagálásként diplomával és nyelvvizsgával rendelkező óvónők számára idegen nyelvű posztgraduális képzés kidolgozása és akkreditáltatása, mely feljogosítja a végzetteket a kisgyermekkori nyelvtanításra, óvodai idegen nyelvi tevékenységek vezetésére;

  • diplomával és nyelvvizsgával rendelkező tanítók számára idegen nyelvű posztgraduális képzés kidolgozása, mely egyes tantárgyak idegen nyelvű tanítását teszi lehetővé, esetleg asszisztensi munka vállalására jogosítja fel a végzetteket külföldön, az adott nyelvterületen.

< Vissza