Cím: H-3950 Sárospatak, Eötvös út 7.; Tel.: +36 47 / 513 000

Tudományos tevékenység

Utolsó módosítás dátuma : 2019. október 10.

A Sárospataki Comenius Campuson oktatóink tevékenysége és eredményei között – tanító- és óvóképzős karakterünkből következően – mind a tudományos, mind a művészeti terület megtalálható. Két alapszakunk tantárgyainak tanításához mind a két terület szakemberei szükségesek. Mivel oktatóink döntő többsége középiskolai tanári végzettséggel került a felső- oktatásba – a pedagógiát, mint tudományágat sokan tekintik inkább tudomány- és kutatási területüknek, mint az általuk tanított tantárgy tartalmából következő tudományterületet. Ez által válik a bölcsészettudomány, mint tudományterület és ennek egyik ága, a neveléstudomány a karunkon folyó tudományos munka meghatározójává.

A kutatómunka egyik generálója karunkon a tudományos doktori minősítések megszerzése.. A doktori kutatások mintegy fele egyéni, másik fele a doktori iskolai helyszínen működő munkacsoportokhoz vagy kimondottan a témavezető kutatásához kapcsolódik. Más esetekben, azaz a doktori tanulmányokat nem végző oktatóinkra, illetve a minősítés megszerzését követően már döntően az egyéni kutatási munka (vagy személyes művészeti tevékenység) jellemző és a publikációk, kiállítások közvetítik ezeket az egyéni kutatási és művészeti eredményeket.


< Vissza