Cím: H-3950 Sárospatak, Eötvös út 7.; Tel.: +36 47 / 513 000

„Iskola a határon” – konferencia a Campusunkon

Utolsó módosítás dátuma : 2017. május 15.

2017. május 11-én neveléstudományi és neveléslélektani tudományos konferencia házigazdája volt az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusa.

A kezdeményezők, dr. Kissné dr. Gombos Katalin adjunktus és dr. Erdei Róbert adjunktus hagyományteremtő szándékkal szervezték meg a konferenciasorozat első eseményét, fókuszában napjaink nevelési és oktatási problémáival.

A rendezvény célja egyrészt az, hogy lehetőséget kínáljon a téma kutatóinak szakmai eredményeik bemutatására és megvitatására, másrészt az, hogy alkalmat adjon új neveléstudományi elméletek és jó gyakorlatok átadására, megosztására pedagógusképző szakemberek, hallgatók, gyakorló pedagógusok vagy érdeklődő szülők körében.

A konferencia résztvevőit 10 órakor a campus főigazgatója köszöntötte, ezt követően plenáris ülésen került sor az oktatás és nevelés általános problémáit és azok lehetséges megoldásait ismertető előadásokra. A büféebéd után a szekcióüléseken és a workshopokon ismertették kutatásaikat, jó gyakorlataikat a hazai felsőoktatásban tevékenykedő oktatók, a kutatás iránt elkötelezett hallgatók, valamint a társintézmények (pedagógiai szakszolgálatok, stb.) munkatársai. Az előadók a magatartászavart, a beilleszkedési problémákat, a tehetséggondozást (alul-és „felül" teljesítő diákok), az oktatás különböző színterei közötti átmenetet, illetve az új oktatási és nevelési módszerek elfogadottságát taglalták más-más nézőpontból.

A zárszóban az a közös szándék fogalmazódott meg, hogy az intézményes nevelési folyamatban (amely bölcsődés kortól a mesterség megszerzéséig tart) részt vállalóknak lehetőséget kell találniuk arra, hogy felvázolják a problémákat, hogy megosszák tapasztalataikat, amelyeknek ismeretében közösen tudnak gondolkodni a legjobbnak vélt megoldásokon, hogy a jövő generációja a legkisebb deficittel és optimális szellemi és mentális munícióval lépjen ki a köz- illetve a felsőoktatásból.

A konferencia szervezői, házigazdái annak a reményüknek adtak hangot, hogy az első neveléstudományi és neveléselméleti konferencia hagyományt teremt, és a jövőben szellemi műhelyként tartják számon a Sárospataki Comenius Campust az évenként találkozó oktatásban érintett szakemberek.

Programbizottság elnöke: Dr. Kissné dr. Gombos Katalin
Programbizottság titkára: Dr. Erdei Róbert
Programbizottság tagja: Dr. Toma Kornélia

Szervezőbizottság elnöke: Dr. Erdei Róbert
Szervezőbizottság titkára: Dr. Kissné dr. Gombos Katalin
Szervezőbizottság tagjai: Dr. Bednarik László
                                                            Dabney-Fekete Ilona
                                                            Dr. Kökényesi Nikoletta
                                                            Dr. Lenkey-Tóth Péter
                                                            Dr. Toma Kornélia
                                                            Varga-Novákovits Zsuzsanna

Hír: Varga-Novákovits Zsuzsanna
Fotó: Sasi Gábor

 

< Vissza