Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

A Campus hallgatóinak tanulmányi útja

2016/17-es tanév tavaszi szemeszterének záróeseményeként a Hejőkeresztúri Általános Iskolába látogattak el a II. évfolyam tanító és óvodapedagógus szakos hallgatói.

A tanulmányi kirándulás célja az volt, hogy az Alternatív pedagógiák tantárgy keretében megismert KIP (Komplex Instrukciós Program) tanítási modell technikáival és tevékenységformáival a gyakorlatban is megismerkedhessenek tanítványaink.

Az iskolában az igazgatónő ismertette a kaliforniai Stanford Egyetem által kifejlesztett integrációs program alapkoncepcióját és fő elemeit. A rövid bemutató után két tanórát láttunk, amelyek a tanulói együttműködésre, csoportmunkára épültek.

A délelőtt a látogatók és a programban részt vevők közös beszélgetésével zárult, amely alkalmat adott a nagyszerű órák rövid elemzésére, értékelésére. Az együttgondolkodás konklúziója az volt, hogy a heterogén összetételű csoportok, így a hátrányos helyzetű gyerekek magas szintű, eredményes oktatásának kulcsa a tanulók pozitív megerősítése.

Ez a gondolat köszön vissza az iskola jelmondatában is: „Mindenki jó valamiben."

A kirándulás a Pedagógiai Kar támogatásával valósult meg.

Hír: Varga-Novákovits Zsuzsanna


< Vissza