Cím: H-3950 Sárospatak, Eötvös út 7.; Tel.: +36 47 / 513 000

Tájékoztató a hallgatóknak

Utolsó módosítás dátuma : 2020. április 16.

a 2019/20-as tanév tavaszi félévi vizsgaidőszakáról

A veszélyhelyzetre tekintettel az Egyetemi Tanács 2020. április 9-én áttekintette és módosította a tavaszi félévi oktatási naptárat. Ennek megfelelően módosította a vizsgaidőszak és a záróvizsga-időszak időpontjait.

Vizsgaidőszak:

 • a végzős hallgatóknak 2020. május 4-június 6-ig,
 • az alsóbb éves (nem júniusban záróvizsgázó) hallgatóknak 2020. május 18-július 3-ig tart.

Vizsgára jelentkezés a Neptunban:

 • végzős – júniusban záróvizsgázó - hallgatóknak április 23-án 09.30 órától,
 • alsóbb éves hallgatóknak nappali tagozaton május 11-én 09.30 órától, levelező, távoktatás tagozaton május 12-én 09.30 órától.

Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy a Neptunban a vizsgajelentkezés akkor is kötelező, ha a követelmények teljesítése beadandó dolgozattal történik!

Végzős – júniusban záróvizsgázó - hallgatók esetében az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzési határideje: 2020. június 6.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

 • a végbizonyítvány (abszolutórium) megléte,
 • a hallgatónak az adott képzésen nincs fizetési hátraléka, valamint könyvtári tartozása az Egyetem felé,
 • a szakdolgozat/diplomamunka/portfólió elektronikus úton történő benyújtása és annak TVSZ szerinti elfogadása.

Záróvizsga-időszak: 2020. június 15-26.

A záróvizsgák szervezésével kapcsolatosan 101/2020. (IV.10) kormányrendelet 13. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„A felsőoktatási intézmény a hallgatók részére a záróvizsgát megszervezi. A záróvizsga időtartamára a hallgató a felsőoktatási intézmény területére beléphet. A záróvizsga során biztosítani kell, hogy a vizsgázó és más személyek személyes érintkezését ne igényelje, a személyek között a legalább 1,5 méter távolságot meg kell tartani."
A járványügyi intézkedések figyelembevételével a fentiek változhatnak!

A 2019/20-as tanév tavaszi félévében felfüggesztésre került tárgyak, valamint felfüggesztett szakmai gyakorlat esetében a félév menetrendje a következőképpen változik (az ezen tárgyakat felvett hallgatókat korábban az oktató tájékoztatta a tárgy teljesítésének felfüggesztéséről):

 • 2020. augusztus 1-21. szorgalmi időszak, konzultációk, szakmai gyakorlat pótlása,
 • 2020. augusztus 11-től hallgatók vizsgára jelentkezése a neptunban,
 • 2020. augusztus 10-15. végzős hallgatók bejelentkezése az augusztus 31-i záróvizsgára,
 • 2020. augusztus 24-28. vizsgaidőszak végzős hallgatók számára,
 • 2020. augusztus 28. végbizonyítvány megszerzése szeptemberi záróvizsga esetében,
 • 2020. augusztus 24- szeptember 4. vizsgaidőszak alsóbb éves hallgatók számára,
 • 2020. augusztus 31. pótzáróvizsga azon hallgatók számára akik a felfüggesztésre került tanegységek miatt abszolutóriumot nem tudtak szerezni 2020. június 6-ig.

Figyelem! Gyakorlati jegyet csak az a hallgató szerezhet, vizsgára csak az jelentkezhet, aki valamennyi fennálló tartozását rendezte az egyetem felé. A pénzügyi tartozások a Neptunban a „Pénzügyek" – „Befizetések" lapon olvashatók!

Tájékoztatom, hogy a 3/2020. (III.26.) számú Rektori utasítás értelmében gyakorlati jegy megszerzésére valamennyi tagozaton a vizsgaidőszakban is lehetőséget biztosítunk.

A vizsgaidőszak lezárását követő 10 napon belül a hallgató az oktatónál kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő érdemjeggyel szemben. Ezt követően további reklamációra nincs lehetőség, az Oktatási Igazgatóságon lezárják a tavaszi félévet, a hallgató féléves átlaga kiszámításra kerül.

Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy a Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) 27 §. (4) c) bekezdés értelmében megszűnik a hallgató jogviszonya

 • a 2012/2013. tanév őszi félévében vagy azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt.

Tájékoztatom, hogy a 101/2020. (IV.10) kormányrendelet 4. §-a értelmében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv) 48. § (2) bekezdésében szabályozott átsorolásra nem kerül sor.

Azonban továbbra is érvényben marad az átsorolás alábbi két módja:

 • c) Nftv. 47.§ (3) alapján, ha a hallgató a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott támogatási idő + 2 félév alatt tanulmányait nem tudja befejezni, tanulmányait költségtérítéses/önköltséges képzési formában folytathatja akkor is, ha az Nftv. 47.§ (1) bekezdés szerinti maximum 12 félév állami támogatási időt egyébként még nem merítette ki,
 • d) Nftv. 47.§ (1) bekezdés szerinti maximum 12 államilag támogatható félévet túllépi.

A fentiek esetén a hallgató a tanulmányait a következő tanévben csak költségtérítéses/önköltséges formában folytathatja.
A 3/2020. (III.26.) számú Rektori utasítás értelmében az Egyetem nem szünteti meg a hallgatói jogviszonyát annak a 2019 szeptemberben tanulmányait megkezdett hallgatónak, aki a 2019/20-as tanévben nem teljesít legalább tizenöt kreditet.

A 2019/20-as tanév tavaszi félévének módosított, valamint a soron következő, 2020/21-es tanév oktatási naptára letölthető az alábbi linkekről:
A 2019/20-as tanév módosított oktatási naptára: https://sarospatak.uni-eszterhazy.hu/public/uploads/074000-oktatasi-naptar-2019-20-elfogadott-veszelyh-modositas_5e982b10aecae.pdf

A 2020/21-es tanév oktatási naptára: https://sarospatak.uni-eszterhazy.hu/public/uploads/074041-oktatasi-naptar-2020-21-tervezet-verzio-1_5e982b6c707e2.pdf

Eger, 2020. 04. 14.

Varga Csilla sk.
osztályvezető

Kövess minket Te is Campusunk Facebook oldalán!


< Vissza